MARK – TRÄDGÅRD – FASTIGHETSSERVICE

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert

 

Kent Lindblom Entreprenad

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster. Anläggning och underhåll av exempelvis:
-Plattor och Stenläggning
-Stenmurar
-Tomtplanering
-Gräsmattor och planteringar
-Grundplattor (hus och garage)
-Lekplatser
-Garageuppfarter
-Vägar och Parkeringar
-P-linjemålning
-Cykelparkeringar
-Trappor
-Staket
-Asfalt
-Vatten och avlopp
-Schakt för fiber och el
-Altaner
-Kakel och plattsättning

Tjänster som vi utför med rätt till skattereduktion:

Rot: Trappor- Altaner- Dränering och tilläggsisolering av husgrunder-Hängrännor, nya och rensning- Vatten & Avlopp-Tvätt av Fasader & Tak.

Rut: Snöskottning, uppfarter & tak- Gräsmattor, klippning & mossbekämpning- Buskar & Häckar, skötsel – Altaner, rengöring.